SKŁAD ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH ELEKTRORADIOLOGII
SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO I KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OZZTME
VII KADENCJI – 2022-2026
ZARZĄD GŁÓWNY
Przewodniczący ZG – Cezary Staroń
Wiceprzewodniczący ZG – Sebastian Burtan
Wiceprzewodnicząca ZG – Ewa Dziurda-Józefowska
Skarbnik ZG – Agnieszka Pożarowszczyk
Sekretarz ZG – Elżbieta Burecka
Członek ZG – Paweł Drąg
Członek ZG – Bartłomiej Nowak
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca KKR – Barbara Ziajowska
Członek KKR – Marta Mlost
Członek KKR – Mariusz Iwaszko

 


SKŁAD ZARZĄDU


 

Jeszcze nie ma treści do pokazania.

Jeszcze nie ma treści do pokazania.

Jeszcze nie ma treści do pokazania.