Deklaracja członkowska OZZTMEDEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii

Oświadczam ,że wstepuję do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii.

Znam jego statut ,popieram jego program i zobowiązuję się do wypełniania obowiązków statutowych.

________________________________

Podpis

Dane osobowe

01.Imię i nazwisko ___________________________________________________________

Data i miejsce urodzenia __________________________________________________

02.Miejsce zamieszkania _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

03.Miejsce pracy _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

04.Region __________________________________________

Data i miejscowość _______________________ Podpis __________________________

========================================================================

Do działu finansowego:

Niniejszym oświadczam , że jestem członkiem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii . W związku z powyższym oświadczam , że zgadzam się na przekazanie 1% brutto mojej płacy zasadniczej na konto Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii (OZZTME) .

Nazwa Banku : PKO BP V Oddz. w Warszawie , 02 -019 Warszawa ul.Grójecka 1/3

NR RACHUNKU OZZTME : 85 1020 1055 0000 9602 0015 8774

NR Statystyczny Banku : 012876183

01.Imię i nazwisko: ____________________________________

02.Jednostka organizacyjna: _______________________________

Data _____________________ Podpis _____________________

 

 

 


 

Deklaracja członkowska OZZTME