OZZTME

1 week 6 days ago

Wszystkiego najlepszego

OZZTME

1 week 6 days ago

OZZTME

2 weeks 9 hours ago

Wynagrodzenia pracowników
podmiotów leczniczych. Informacja Ministerstwa Zdrowia.
Dostępne na grupie OZZTME

OZZTME

3 weeks 4 days ago

Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć ulgę z tytułu opłacania składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych. Ulga została wprowadzona ustawą z dnia 29 października

OZZTME

3 weeks 5 days ago

OZZTME

3 weeks 5 days ago

OZZTME

1 month 1 week ago

Od 1.07.2023r pensja minimalna dla elektroradiologa to 5965,38 ?😁

OZZTME

1 month 2 weeks ago

www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/17-nowych-zawodow-medycznych-MZ-zapowiada-rozporzadzenie-ws-wykazu-kompetencji,241935,14.html

OZZTME

1 month 2 weeks ago

ZG OZZTME pragnie zdementować informacje rozpowszechniane przez Zarząd PTE jakoby zapisy dotyczące kompetencji elektroradiologa w propozycji rozp. Ministra Zdrowia dodane do projektu Ustawy o niektórych