Drukuj

UWAGA PILNIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wzór pisma do Posłów i Senatorów RP

Należy:
  1. Pobrać
  2. Uzupełnić nazwę struktury związkowej w główce pisma i dodać adres
  3. Dodać imię i nazwisko Posła/ Senatora - wykreślić niepotrzebne z "Szanowny Pani/Pan...."
  4. Podpisać na dole pisma
  5. Wysyłać mailem do posłów i senatorów, pocztą do biur poselskich i senatorskich.
Umawiać się na spotkania z waszymi posłami i senatorami i dawać na spotkaniach! Jest to najlepszy sposób bo w rozmowie można powiedzieć więcej.